Web Sitemize Hoşgeldiniz...

“Kooperatif kurmak, maddi ve manevi
kuvvetleri, zekâ ve becerileri birleştirmek
demektir. Yoksa bir zayıf ile kuvvetlinin
birleşmesinden bahsetmiyorum.
Birleşme nin böylesi zayıf olanın kuvvetliye
esir olması demektir.”


M.Kemal ATATÜRK
 
Yükleniyor...
Ziyaretçi Sayımız : 29298
 


DUYURULAR
 
Kooperatifimize ait 121139 ada 2 parselde yer alan "İncek Avlu" projemizin DÜKKAN niteliğindeki bağımsız bölümlere bedeli peşin ödemek suretiyle Üye kaydı yapılacaktır. İlgilenenler talepte bulunmak ve bilgi almak üzere kooperatifimize şahsen veya telefon ile müracaat edebilirler.

ÖNEMLİ DUYURU;

       Sn. Üyelerimiz,
        Kooperatifimizin 46.Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/EKİM/2020 C.tesi günü yapılması planlanmış, 2019 yılı Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu faaliyet  (çalışma), Bilanço ve Bütçeye ilişkin raporları kapsayan çağrı kitapçığımız  PDF şeklinde 29.Eylül.2020 tarihinden itibaren Kooperatifimizin WEB sayfasında yayınlanmış idi.

          Ancak, pandeminin sosyal hayata etkilerinin ve risklerin devam etmesi  sebebiyle  "Ankara Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün" 08.10.2020 tarihli duyurusuna istinaden ; 31.Ekim.2020 tarihinde yapılması planlanan 2019 yılına ait 46.Genel Kurulumuz tehir edilmiştir. Buna göre, 2019 ve 2020 yılı Olağan Genel Kurulları birleştirilerek 2021 yılının ilk 6 ayı içerisinde yapılacaktır. Bilgilerinize sunulur.
"Değerli Üyemiz,

2019 yılı Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu faaliyet  (çalışma), Bilanço ve Bütçeye ilişkin raporları kapsayan çağrı kitapçığımız PDF şeklinde yayınlanmıştır. Buna göre 2019 yılına ait Genel Kurulumuz 31 EKİM 2020 tarihinde yapılması planlamıştır. Salgın hastalık sebebiyle Genel Kurulun yapılamaması halinde daha sonra bilgilerinize sunulacaktır.Çankaya, Lodumlu 538 parsel  binmeli (mükerrer) davanın son aşaması ile ilgili davayı üstlenen avukatların bilgilendirme yazısı "bilgilerinize sunulur".

İncek avlu projemizin bağımsız bölümlerine üye kaydı devam etmektedir. İlgilenenler, talepte bulunmak ve bilgi almak üzere kooperatifimize şahsen veya telefon ile müracaat edebilirler.


İncek Avlu projemizdeki (121139 ada 2 parsel) Bağımsız bölümlere üye kaydı ve üye aidatı, Kooperatifimiz yatırımlarının gerektirdiği finansman ihtiyaçlarına göre aylık olarak belirlenmektedir. Talepliler, Kooperatif Merkezinden gereken bilgileri de alarak teklif talep formunu Kooperatifimize verebilirler.

Yönetim Kurulumuzun 19.07.2019 tarihli  "Bilgilendirme Mesajı "

45. Olağan Genel Kurulumuzun "Sonuç Bildirisi " bilgilerinize sunulur.

"Üye Kaydı"na ilişkin bilgilendirme yazımız, bilgilerinize sunulur.

Taşınmazlar ile ilgili Tapu Kanununda yapılan değişiklikler 10 Temmuz 2019 tarih 30827 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bilgilerinize sunulur.Değerli Üyemiz,

Yönetimimizin, Genel Kurulun huzuruna ve kararlarına sunduğu her
öneri ve faaliyet konusu, sistematik bir planlamanın sonucudur. İdari, hukuki, mali, teknik ve fayda sağlayan bütün unsurlar göz önünde bulundurularak yapılan planlamalar ile hemen hemen bütün sorunlar çözülmüştür.

Kooperatifimizin, ortak mülkiyetinde olmakla birlikte, kullanım amacı sınırlı, parasal değeri olmayan alanların cins ve nitelik değişikliği yaptırılarak, hem gelecekte yerleşkemizin görünümü ve kalitesinin düşmesinin önüne geçilmiş

hem de 25.05.2003 tarihinde yapılan 29. Genel Kurul Gündeminin 4.maddesindeki; "Tapusu Kooperatif üzerinde bulunan Resmi Kurum, Sağlık, Okul, Kültür Merkezi ve Ticaret Alanı arsalarının Resmi Kurumlara tapularını vermeye," kararı, Yönetimimizin, 2009 yılı sonrası yapılan Genel Kurullara sunduğu önerilerin kabul edilmesi ile önemli kazanımlar elde edilmiştir. Ayrıca, bu kazanımlar ile de hem ticari ve hem de sosyal fayda sağlayan yatırımlara yönelenmiş, Kooperatifimiz yerleşkesini vizyonu ve misyonu olan bir hale getirmek üzere örnek yatırım ve işletme organizasyonları yapılmıştır. Alınan yatırım kararları ile de kaynaklarımızın tekrar değer artışı sağlanması planlanmıştır.

Kooperatifimiz, ortaklarının hak ve menfaatlerinin korunması ve yeni kazanımlar elde edilmesine yönelik faaliyetlerinin tamamını ilave aidat toplamadan, ortak varlıklarımızı en iyi şekilde değerlendirerek gerçekleştirmektedir.

Hep birlikte nice güzel günler yaşamak dileğiyle.
   
KENAN ESEN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI


 
© Copyright 2010 İncek Tek Yapı Kooperatifi