Web Sitemize Hoşgeldiniz...

“Kooperatif kurmak, maddi ve manevi
kuvvetleri, zekâ ve becerileri birleştirmek
demektir. Yoksa bir zayıf ile kuvvetlinin
birleşmesinden bahsetmiyorum.
Birleşme nin böylesi zayıf olanın kuvvetliye
esir olması demektir.”


M.Kemal ATATÜRK
 
Yükleniyor...
Ziyaretçi Sayımız : 39507
 


DUYURULAR
 
46. ve 47. GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
Kooperatifimize ait 121139 ada 2 parselde yer alan "İncek Avlu" projemizin DÜKKAN niteliğindeki bağımsız bölümlere bedeli peşin ödemek suretiyle Üye kaydı yapılacaktır. İlgilenenler talepte bulunmak ve bilgi almak üzere kooperatifimize şahsen veya telefon ile müracaat edebilirler.

ÖNEMLİ DUYURU;

      16/04/2020 tarih ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17/04/2020 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, bu kapsamda “Kooperatif Genel Kurul Toplantılarının ertelenerek, 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yapılması” hükmü getirilmiştir. Ancak, pandeminin sosyal hayata etkilerinin ve risklerin devam etmesi sebebiyle “Ankara Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün 08.10.2020 tarihli duyurusuna istinaden 29.10.2020 tarihinde yapılması planlanan 2019 yılına ait 46. Genel Kurul Toplantısı  iptal edilmiştir. Bu defa İlgili Bakanlıkça, 18 Mart 2021 tarihinde yayımlanan ; “Kooperatiflerin Olağan Genel Kurullarının Ertelenmesine İlişkin  Duyurunun esas ve şartları dahilinde”,  2019 ve 2020 yıllarına ait “Birleştirilen  46. (2019) ve 47. (2020) Olağan Genel Kurul Toplantısı”  26 HAZİRAN 2021 C.tesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ Konferans Salonu - Eskişehir yolu üzeri  (Karayolları Genel Müdürlüğü bitişiği) İnönü Bulvarı Yücetepe/ANKARA adresinde yapılacaktır.


GENEL KURUL İLE İLGİLİ ÇAĞRI KİTAPÇIĞIMIZ PDF OLARAK BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.


Çankaya, Lodumlu 538 parsel  binmeli (mükerrer) davanın son aşaması ile ilgili davayı üstlenen avukatların bilgilendirme yazısı "bilgilerinize sunulur".

İncek avlu projemizin bağımsız bölümlerine üye kaydı devam etmektedir. İlgilenenler, talepte bulunmak ve bilgi almak üzere kooperatifimize şahsen veya telefon ile müracaat edebilirler.


İncek Avlu projemizdeki (121139 ada 2 parsel) Bağımsız bölümlere üye kaydı ve üye aidatı, Kooperatifimiz yatırımlarının gerektirdiği finansman ihtiyaçlarına göre aylık olarak belirlenmektedir. Talepliler, Kooperatif Merkezinden gereken bilgileri de alarak teklif talep formunu Kooperatifimize verebilirler.

Yönetim Kurulumuzun 19.07.2019 tarihli  "Bilgilendirme Mesajı "

45. Olağan Genel Kurulumuzun "Sonuç Bildirisi " bilgilerinize sunulur.

"Üye Kaydı"na ilişkin bilgilendirme yazımız, bilgilerinize sunulur.

Taşınmazlar ile ilgili Tapu Kanununda yapılan değişiklikler 10 Temmuz 2019 tarih 30827 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bilgilerinize sunulur.Değerli Üyemiz,

Yönetimimizin, Genel Kurulun huzuruna ve kararlarına sunduğu her
öneri ve faaliyet konusu, sistematik bir planlamanın sonucudur. İdari, hukuki, mali, teknik ve fayda sağlayan bütün unsurlar göz önünde bulundurularak yapılan planlamalar ile hemen hemen bütün sorunlar çözülmüştür.

Kooperatifimizin, ortak mülkiyetinde olmakla birlikte, kullanım amacı sınırlı, parasal değeri olmayan alanların cins ve nitelik değişikliği yaptırılarak, hem gelecekte yerleşkemizin görünümü ve kalitesinin düşmesinin önüne geçilmiş

hem de 25.05.2003 tarihinde yapılan 29. Genel Kurul Gündeminin 4.maddesindeki; "Tapusu Kooperatif üzerinde bulunan Resmi Kurum, Sağlık, Okul, Kültür Merkezi ve Ticaret Alanı arsalarının Resmi Kurumlara tapularını vermeye," kararı, Yönetimimizin, 2009 yılı sonrası yapılan Genel Kurullara sunduğu önerilerin kabul edilmesi ile önemli kazanımlar elde edilmiştir. Ayrıca, bu kazanımlar ile de hem ticari ve hem de sosyal fayda sağlayan yatırımlara yönelenmiş, Kooperatifimiz yerleşkesini vizyonu ve misyonu olan bir hale getirmek üzere örnek yatırım ve işletme organizasyonları yapılmıştır. Alınan yatırım kararları ile de kaynaklarımızın tekrar değer artışı sağlanması planlanmıştır.

Kooperatifimiz, ortaklarının hak ve menfaatlerinin korunması ve yeni kazanımlar elde edilmesine yönelik faaliyetlerinin tamamını ilave aidat toplamadan, ortak varlıklarımızı en iyi şekilde değerlendirerek gerçekleştirmektedir.

Hep birlikte nice güzel günler yaşamak dileğiyle.
   
KENAN ESEN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI


 
© Copyright 2010 İncek Tek Yapı Kooperatifi