Web Sitemize Hoşgeldiniz...

“Kooperatif kurmak, maddi ve manevi
kuvvetleri, zekâ ve becerileri birleştirmek
demektir. Yoksa bir zayıf ile kuvvetlinin
birleşmesinden bahsetmiyorum.
Birleşme nin böylesi zayıf olanın kuvvetliye
esir olması demektir.”


M.Kemal ATATÜRK
 
Yükleniyor...
Ziyaretçi Sayımız : 76680
 

Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayanlar ile, Yapı kullanma izni bulunup da yapılarındaki ayrılıklar olan üyelerimiz için "İmar Barışı Yönetmeliği" bilgilerinize sunulur.

Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucu, Genel ilaçlama başlamıştır. Bireysel ilaçlamada daha sonra planlanacaktır. Üyelerimizin bilgilerine sunulur.


Değerli Üyemiz,

Yönetimimizin, Genel Kurulun huzuruna ve kararlarına sunduğu her
öneri ve faaliyet konusu, sistematik bir planlamanın sonucudur. İdari, hukuki, mali, teknik ve fayda sağlayan bütün unsurlar göz önünde bulundurularak yapılan planlamalar ile hemen hemen bütün sorunlar çözülmüştür.

Kooperatifimizin, ortak mülkiyetinde olmakla birlikte, kullanım amacı sınırlı, parasal değeri olmayan alanların cins ve nitelik değişikliği yaptırılarak, hem gelecekte yerleşkemizin görünümü ve kalitesinin düşmesinin önüne geçilmiş

hem de 25.05.2003 tarihinde yapılan 29. Genel Kurul Gündeminin 4.maddesindeki; "Tapusu Kooperatif üzerinde bulunan Resmi Kurum, Sağlık, Okul, Kültür Merkezi ve Ticaret Alanı arsalarının Resmi Kurumlara tapularını vermeye," kararı, Yönetimimizin, 2009 yılı sonrası yapılan Genel Kurullara sunduğu önerilerin kabul edilmesi ile önemli kazanımlar elde edilmiştir. Ayrıca, bu kazanımlar ile de hem ticari ve hem de sosyal fayda sağlayan yatırımlara yönelenmiş, Kooperatifimiz yerleşkesini vizyonu ve misyonu olan bir hale getirmek üzere örnek yatırım ve işletme organizasyonları yapılmıştır. Alınan yatırım kararları ile de kaynaklarımızın tekrar değer artışı sağlanması planlanmıştır.

Kooperatifimiz, ortaklarının hak ve menfaatlerinin korunması ve yeni kazanımlar elde edilmesine yönelik faaliyetlerinin tamamını ilave aidat toplamadan, ortak varlıklarımızı en iyi şekilde değerlendirerek gerçekleştirmektedir.

Hep birlikte nice güzel günler yaşamak dileğiyle.
   
KENAN ESEN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI


 
© Copyright 2010 İncek Tek Yapı Kooperatifi